browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

“Hüpnootiline kujunemine”

mai 2, 2014

ÄRKAME koos Valgustava informatsiooniga ,mis toob teieni ja kajastab järgnevaid punkte:  
Tehnoloogiline areng,Transhumanism,Nanotehnoloogia,Mani­puleerimine,Võim,Kontroll,Orjastamine,Ke­emiasabad,Vaktsiinid,Toit,Vaba Energia.

Eestikeelseid Subtiitreid saab videole häälestada valikupaneelilt, all paremal, subtiitrite esimeselt ikoonilt ja seejärel klikkides SEES.

 “HÜPNOOTILINE KUJUNEMINE” –

https://www.youtube.com/watch?v=f76BGLZc2JQ

 

*** 

allikas:

https://www.youtube.com/channel/UC3uHXWjKNW7V9Auu14RwDcQ