browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Katkendid Kristiina Raie Pärnu seminarilt

aprill 28, 2018

 

Nagu ikka, püüdsin teha võimalikult lühikest filmijuppi, aga no uups! ei õnnestu nii mahuka info surumine paari minutisse. Üks teema viib teiseni, üks lause järgmiseni ja nii tunnetades on väga keeruline ühte-kahte lauset suurest tervikust välja tuua. Kogu Pärnu seminari pikkus on 2 tundi ja 22 minutit ning see sisaldab terviseteemalist loengut koos tervise praktikaga ning külluseteemalist loengut koos väga väga võimsa raha-praktikaga. 

Olgu teil tore nädalavahetus!