browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Null punkt – Päikese Portaal – Mis toimub teie kehadega – Plejaadid

september 17, 2013

 

Kallid ja armastatud Päikese, Kuu ja Tähtede lapsed, me soovime teid informeerida sellest, kuidas järgmise kolme nädala jooksul (alates 9. septembrist, kuna tekst avaldati sellel kuupäeval/ Maiu) teie ajaarvamise järgi toimub taas teie kehade energeetiline restruktureerimine.

See on taas hoogu võtmas. Paljud teist, kes on tõusmas, võivad jälle kogeda mitmeid erinevaid sellega seonduvaid sümptomeid. Me palume teil vabastada sellega seonduvad hirmud ning lubage kristallenergial, mis on hetkel teile päikeselt jõudmas, integreeruda. Need järgmised kolm nädalat teie maapealse ajaarvamise järgi saab olema kristallenergiate saabumise perioodiks ja need teie hulgast, kes on valmis kogema energiate tõusu, peaksid lubama endil avaneda teis peituvale jumalikkusele. Et niisuguste energiate saabumisest järgneva kolme nädala jooksul osa saada, tuleb teil täielikult avaneda oma sisemisele allikale, SÜDAME KOODILE. Kui te juba kord oma südame koodi esile olete suutnud luua, siis olete ka võimelised täielikult integreerima need kristallenergiad…

Kui te viibite meditatsioonis laskmaks energiatel siseneda teie sfäärilistesse kehadesse, võite kogeda pealael pisut pakitsevat tunnet. Lubage nendel energiatel liikuda läbi kogu teie olemuse, puhastades ära kõik selle, mis teid enam positiivselt ei teeni. Ärge kohkuge, kui kogete survet oma kroontshakras, vaid lubage energiatel teisse imbuda, õrnalt võnkuda igas teie keha rakus, puhastades õrnalt kõik need jäägid sellest vanast, mille olete seljataha jätnud ja mis ei ole teiega enam kooskõlas.

Mõnedel teist võib tekkida unine tunne, teistel tekkib vajadus olla meditatsioonis ja kolmandad võivad rõõmsalt ja segamatult jätkata oma igapäevaste toimingutega. Kõige tähtsam on rahulikuks jääda, rõõmu tunda ning omaks võtta need energiad, mis teid soojendavad Looja armastavas valguses.

Samal ajal, kui lubate neil energiatel endid läbida, mõelge armastusest, valgusest, rahust, taevalikust rõõmust, õnnest – kõigest sellest, mida soovite enda ellu. Mõelge ka sellest, millest soovite vabaneda – lubage ka nendel energiatel teist läbi liikuda vabastamaks teid kõigest sellest, mis teie heaks või hüvanguks enam ei tööta.

Selgitame teile ka siis “teaduslike terminite” abil, mis on toimumas teie maapealses sfääris. Paljud teist teavad, et päike tõstab oma sagedust ning päikese magnetpoolused on sulandumas ja tõusmas uude reaalsusse. Me mõistame ka seda, et teie aja teadus ei omista sellele kuigi suurt tähtsust ning paljud seavad kahtluse alla ka igasuguse meie poolt edastatava informatsiooni. Sellest hoolimata soovime selgitada teile, mis on toimumas teie kehade ja teadvusega.

NULL-PUNKT on see, mida te praegu kogema hakkate. See on teie süsteemide pöördjärjestus – niisugune ümberpööre, kus toimub tagasiminek KÕIGEST MITTE MILLESSEGI, NULLIST LÕPMATUSSE. Teie loovad jõud on valla pääsemas sellisel määral, et teile kõigile saab võimalikuks manifesteerida just seda, mida te oma reaalsuses näha soovite.

Esimene samm selles suunas on restruktureerimise protsess, kus iga teie keha rakk saab tõusma sellelt tasemelt, mida teie teadus tunneb, tasemele, mida teie teadus veel hoomata ei suuda.

See, mis toimub praegu päikesega, mõjutab tugevalt ka teie kehasid. Te hakkate tundma tõusu ja muutumist, mitte ainult oma teadvuses, vaid ka oma holograafilistes kogemustes. Muutused toimuvad rakutasandil, mistõttu paljud teist võivad hetkel tunda väsimust ja kurnatust.

Et sellest kõigest aru saaksite, soovime teile selgitada relatiivsusteooriat nii nagu see tegelikult on. Kosmiline relatiivsusteooria ütleb, et mis iganes taevakehas toimuvad suuremahulised muutused toovad kaasa energeetilised muutused ka kõigis sellega seotud “holograafilistes” kehades ja on seotud teatud keha organitega ning rakustruktuuridega.

Nagu öeldud, Maa on tõepoolest muutumas. Et Maa dimensiooniliste sageduste muutumisega, mis ka meid otseselt mõjutab, paremini toime tulla, soovitame teil selles olukorras, kus planeetide vaheline sagedus muutub, nende muutustega kaasa minna ehk lasta saabuval energial muuta teis seda, mis muutmist vajab. Saate ise sellele kaasa aidata, puhastades endist kõik need “jäänukid”, mis teid enam positiivselt ei teeni. Lihtsamalt öeldes:

ANDESTAGE

VABASTAGE

LUBAGE

Ja ärge unustage, et kõik need protsessid saavad teis toimuma vaid siis, kui selleks valmis olete. Need, kes veel valmis ei ole, nende jaoks saab see energia nagu külmutatud kuni selle ajani, kus nad oma südames on valmis vastu võtma igavest OM-i, igavest tõde, teadmist, mõistmist, armastust ja valgust.

***

Head sõbrad. See lugu on taaskord tõlgitud Maiu Avaste poolt eesti kõnekeelde neile, kes ingl keelt ei valda. Tajugem taas  sõnumit ning sulle Maiu – suur suur aitäh, et leidsid pere kõrvalt aega tõlkida.   Kel ingl keel suus, loeb originaali siit:

http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2013/09/09/zero-point-sun-portal-what-is-happening-to-your-body-pleiades/