browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Saint Germain 22.märts 2010

jaanuar 22, 2011

Ma avan pidulikult Veevalaja ajastu – saage puudutatud mu vaimustusest!

Saint Germain 22. märts 2010

Ma olen mõnda aega juba tuntud ülestõusnud meister Saint Germaini nime all, kuid Saint Germain on vaid nimi ja mina olen enamat kui nimi – sest mina olen Elav Vaim, end pidevalt ületav Vabaduse Leegi väljendus, millega ma olen valinud kokku sulanduda, üheks saada, kellena ma olen kehastunud planeet Maa jaoks. Sellega olen ma teeninud välja Veevalaja Ajastu hierarhi ametikoha, sest ma olen tahtnud end ületada, kuni ma olen tõstnud oma enese-teadlikkuse tasandile, mis on vajalik sellele, kes teenib 2150 aastase tsükli peamise hierarhina planeedil Maa.

Jeesus tegi seda enne mind ja tõstis samuti oma enese-teadlikkuse tunde selle punktini, et oli suuteline teenima Kalade Ajastu hierarhina. Mina sain Kristuselt palju inspiratsiooni – mitte Kristuse välisest elust, mis on säilinud ametlike kristlike kirikute kujutistes, vaid ma sain sisemist inspiratsiooni läbi omaenda mõtiskluste Kristuse tõelise sisemise sõnumi üle läbi paljude kehastuste. Seda sõnumit püüdsin ma väljendada nii hästi, kui ma seda suutsin, sealhulgas ka läbi Shakespeare´i tööde ja Francis Baconi kirjutiste, püüdes alati olla enese-ületamise suunal, mis on põhiline võti uue ja parema aja toomisel, vaatamata sellele, kus te asute.

Elul on edasiliikuv suund

Kas pole see nii ja kas pole see ilmne nendele, kes on avanud oma südame ja meele teadmisele, et võti kasvamiseks on alati enese-ületamine? Elu ületab iseennast; kõik ületab iseennast pidevalt. Vaadake loodust, vaadake talve, kevade, suve, saju tsükleid ja nii edasi. Te võite arvata, et see on ju korduv tsükkel, kuid vaadake aastatuhandete tagusesse ajalukku tagasi, eoonide taha tagasi ja te näete, et see pole lihtsalt vaid tsükkel, mis kordab ennast, sest selles on edasiliikumine. Selles on edasiliikumine, mis tõi järk-järgult esile keerukamaid eluvorme, kuni hakkas eksisteerima füüsiline keha koos aju ja närvisüsteemiga, mis on piisavalt keerukas, et toetada elavate vaimude kehastust, Looja Olemise pikendusi, kaas-loojaid, kes oleme meie.

Vaadake kasvõi Maad, mis tiirleb ümber Päikese. Vaadake, kuidas te olete üles kasvanud kujutelmaga, et Maa lihtsalt liigub ümber Päikese ja kui ta on ühe tiiru ümber Päikese teinud, siis tuleb ta tagasi samasse positsiooni, kus ta oli aasta tagasi. See on tavaarusaam, õigemini tava-vale-arusaam, sest, mu armsad, te ju ometi ei mõtle tõsiselt, et päike on statsionaarselt paigas samas kohas? Kas teie teadlased pole teile rääkinud, et universum on pidevalt laienev, kas nad pole rääkinud, et teie päike on üks paljudest tähtedest suuremas süsteemis, mida nimetatakse galaktikaks ja ta liigub üheskoos galaktikaga? Isegi kogu galaktika liigub, nagu te näete, kui te selle üle sügavamalt järele mõtlete, et kui Maa on Päikese ümber ühe tiiru teinud, siis ta ei tule kunagi ruumi samasse positsiooni tagasi, sest Päike on kohalt liikunud, mis tähendab, et planeet Maa trajektoor, tee ümber Päikese, pole elliptiline orbiit, vaid see on spiraal, mis liigub selges suunas.

Ja nii on see kõigega materiaalses universumis. Kõik liigub, kuid mitte ringjooneliselt, vaid spiraalselt, spiraalselt, millel on selge suund. See on kas allaviivas või ülesviivas suunas. See on kas laienev spiraal või ahenev spiraal, sest vahepealset pole. Kujutelm elliptilisest, paigalseisvast orbiidist on vaid kujutelm. Kust see kujutelm pärit on? See on pärit inimegost, kes tahab ennast säilitada, tahaks peatada kogu universumi edasiliikumise, kui ta seda teha saaks. Ta püüab luua mulje millestki muutumatust, statsionaarsest.

Ja tänu vaba tahte olemasolule ja mateeriavaldkonna tihedusele, on nimelt võimalik luua kujutlus, et miski võib olla muutumatu, midagi saab säilitada, miski säilitab oma praeguse kuju. See on elu põhiline väljakutse, millega inimkond seisab silmitsi eriti praegusel ajal.

See märgib Veevalaja Ajastu ametlikku algust

Mina, Saint Germain, tulen suure rõõmuga teile ütlema, et see päev, 22. märts 2010, tähistab Veevalaja Ajastu esimest päeva. Ümberlülitus Kaladest Veevalajasse toimus keskööl 21. ja 22 märtsi vahel aastal 2010. Seega mina, Saint Germain, tervitan teid kui Veevalaja Ajastu hierarh sellel Veevalaja Ajastu esimesel päeval.

Mis on selle päeva tähendus? Seda võib vaadata kahest erinevast perspektiivist. Esimese, üldperspektiivi tähendus on järgmine: kõik on muutunud. Kõik on muutunud. Kõik Maa peal on muutunud silmapilkselt ja miski ei jää samaks.

Kuid kas inimesed märkavad, et kõik on muutunud? Mitte kohe, mõned neist märkavad seda tüki aja pärast. Las ma viin teid tagasi eelmisse päeva, kui ma Kolumbusena kehastudes Ameerika avastasin. Pärast pikka võitlust oma laeva meeskonnaga, tundsin ma kergendust, kui avastasin maa. Kui te tagasi vaatate, siis näete, et see päev – 12. oktoober 1492, tähistab tegelikult uue aja algust, Ameerika kolonisatsiooni algust ja kõike seda, mida Ameerika tänapäeval endast kujutab. Kuigi päev iseenesest vaevalt et tähendusrikas tundub. Paljud ei näinud selles päevas mingit vahet mõne teise päevaga võrreldes.

Mina muidugi märkasin seda, sest seoses maismaa avastamisega oli ka see risk väiksem, et mu meeskonnaliikmed mind üle parda oleksid visanud, sest sellisest saatusest ma üritasin hoiduda tol ajal, olles mingil määral oma füüsilise keha külge klammerdunud ja olles isegi mingil määral klammerdunud soovi külge teha tähtis avastus. Siis olin ma muidugi ülestõusmata olevus ja polnud egost vaba. Kogu selles soovis avastada maismaa oli teatud kogus ego. Isegi soovis tõestada vana mõtteviisi ekslikkust, tõestada lõpuks ja kõigile, et maakera pole lame, isegi tõestada Rooma doktriinide ekslikkust – ma polnud selles kehastuses eriti soositud – kõiges selles oli omajagu ego. Ma muidugi kannatasin selle all, et kristlikud kirikud teotasid mind mitmete kehastuste vältel keskajal ja olles seda selgesti näinud, kuidas nad seda tegid, siis võin öelda, et see oli katoliku kirik, kes oli peamine takistus Euroopa ja uue aja arengus.

Siiski kõrgemal teatud egolikust soovist, et nad eksivad, oli sügavam soov olla Elu Jõe osa, mis viib edasi tsivilisatsiooni. Nii on see olnud ka paljude teiste inimestega läbi ajaloo, kes on esile toonud uusi ideid, neid ideid, mis inimkonda edasi viivad. Mõnel juhul on küll inimesed juhindunud kuulsuse, õnne või ajalooliseks isikuks saamise isekatest motiividest, kuid nad olid ikkagi avatud vastu võtma teatud uut, ühiskonda edasiviivat ideed. Seepärast on ühiskond edasi arenenud viimase 2000 aasta vältel sellelt tasandilt, mida te tagasi vaadates näete, võrreldes tänase tasemega.

Rooma impeerium ja katoliku kirik illustreerivad põhiväljakutset, millega inimkond seisis silmitsi Kalade Ajastul

Vaadakem tsivilisatsiooni 2000 aastat tagasi ja vaadelgem selles tooniandvat osa, nimelt Rooma impeeriumi. Ei ole kokkusattumus, et me saatsime selle sõnumitooja ja tema kaaslase Rooma just Veevalaja Ajastu koidikul. Te näete, et Rooma impeerium ja Rooma kirik esindab põhiväljakutset, mille inimkond peab ületama, mis on ette nähtud ületada Kalade Ajastul ja ta peab selle ületama eesmärgiga liikuda Veevalaja ajastu teadvusesse ja manifesteerida Kuldset Ajastut, mis on Veevalaja Ajastu kõrgeim potentsiaal.

Mida siis nimelt esindavad Rooma impeerium ja Rooma kirik? Nad esindavad teadvust, mis sai alguse algsetest langenud inglitest, kui nad langesid kõrgemast sfäärist oma ülbuses, arvates, et nad teavad paremini kui Jumal, kuidas korraldada Jumala poolt loodut. Nad arvasid, et nad moodustasid valitud osa, kes omasid spetsiaalset võimu, tarkust, taipamist ja intellektuaalset meisterlikkust. Seepärast mõtlesid nad, et nad on ära teeninud inimeste valitsemise. Nad on ära teeninud õiguse uusi kaas-loojaid valitseda selles sfääris, kuhu nad nüüd langenud olid, sest nad olid keeldunud enese-ületamisest, et üles tõusta oma algsesse sfääri. Nad arvasid, et nende tarkuse juures sobiks neile paremini kaas-loojate üle valitsemine, kes olid uued ja kogemusteta. Kaas-loojad on Jumala lapsed ja Jeesus ütles: „Kui teie ei saa sellisteks, kui väikesed lapsed, siis pole teil tarkust kuningriiki siseneda.“ Nad polnud kaugeltki mitte nii tarkuseta, kui langenud inglid arvasid ja arvavad tänapäevani.

Langenud inglid lõid tarkuse standardi, mis põhines nende endi tarkusel ja teadvusel. See polnud universaalne standard, ka mitte loogiline ega loomulik standard, see polnud jumalik standard, vaid langenute teadvusest, duaalsusest ja lahusolemisest tulenev standard. See oli standard, mis üritas teha väärtuse paratamatusest, sellest paratamatusest, milles te olete, kui te duaalsusesse sisenete ja ei saa seepärast olla koos Elu Jõega ja sellepärast peate kõike võtma jõuga, sest miski ei tule teie juurde kergesti, kui te ei taha loovutada oma lahusolevat minatunnet Elu Jõe voolu.

See on jõuga võtmise teadvus ja langenutel polnud teist võimalust ning nad püüdsid jätta mulje, et jõuga võtmine oligi õige, et need, kes olid teiste sundimises kõvad tegijad, need olidki parimad valitsejad ja nemad olidki need, kes olid kõige arenenumad – isegi parimad Jumala esindajad Maa peal. See on ülbuse tipp. Rooma imperaatorid kuulutasid ennast välja jumalatena Maa peal, nõudes, et inimesed peavad neid kummardama ka jumalatena ja nõustuma, et kõik, mida nad ütlevad või teevad, on ainuõige.

Oo, unelm eksimatusest. Kas pole seda ka mitte unelm statsionaarsest orbiidist, et miski seisab paigal ja säilibki niisugusena, sest imperaatorite maailm on alati eksimatu, missugune see ka siis poleks, või mida endaga kaasa tooks. See on just nimelt see teadvus, mis on Rooma impeeriumist üle kandunud ja nagu Rooma impeerium hakkas kokku varisema, on see kokkuvarisemine üle kandunud Rooma katoliku kirikusse. Ka seal kinnitati, et paavst on eksimatu, et tema räägib Jumala nimel, et ta on ainus õige maapealne Kristuse esindaja.

Selle väljakutse mõistmine, mille Jeesus inimkonnale heitis

See on teadvus, milles inimkond on olnud silmitsi need viimased 2000 aastat. Muidugi oli ta sellega silmitsi ka varem, kuid inimkond oli varem rohkem selle teadvuse kontrolli all, sellele alistunud. See oli 2000 tagasi, kui inimkond sai tõelise võimaluse näha ja ületada see teadvus ja see andis neile võimaluse ületada langenud teadvus, niisugune teadvus, et miski Maa peal võib olla eksimatu, et miski saab olla siin jääv. See võimalus, mu armsad, oli elava Kristuse lihaks saamine Jeesuse kaudu. Kui tema oli Maa peal 2000 aastat tagasi, heitis ta inimkonnale väljakutse sellest, et on olemas kõrgem reaalsus, kui seda on langenud teadvus. „Teie olete oma isast kuradist ja oma isa himu te täidate, sest tema oli tapja algusest peale.“ Ta tappis tõe, langenud tapsid tõe, tapsid süütuse, lapsemeelsuse, tapsid elu eneseületamise.

Elu on eneseületamine. Ilma selle ületamiseta pole elu. Elu ei käi mööda statsionaarset orbiiti; elu ületab ja uuendab end pidevalt ja need piirkonnad, mis ei kohane ja ei uuene, muutuvad väljasurnud kohtadeks. See on üks väärtuslik õppetund, mida on võimalik õppida tervest evolutsiooni- ja sobivama ellujäämise kontseptsioonist– mis tähendab kohanemisvõimelisema ellujäämist, selle ellujäämist, kes tahab vana maatriksit ületada.

Vaadake Jeesue elu. Ta sündis tagasihoidlikes oludes nii nagu iga teine – hoolimata müütidest, mis hiljem lisati tähe ilmumisest. Mina olin püha Joosep, pigem puusepp Joosep Jeesuse sündides. Te olete näinud kujutist sõimest ja tähest, mis ilmus selle kohale. Mina olin seal ja mina niisugust tähte ei näinud, mu armsad. See oli täielik metafoor, asi, mille võisid vaid tuletada need, kellel oli sisemine nägemine – see polnud füüsiliselt nähtav täht, mis legendides kirjas on.

Mida nad on teinud Kristusega? Ta kehastus kui „tavaline“ inimene selleks, et näidata seda potentsiaali, mida omavad kõik. Langenud muidugi ei tahtnud, et inimesed oma tõelist potentsiaali mõistaksid ja mida nad siis tegid? Kõigepealt tahtsid Rooma keisrid kristlust maha suruda. Ja kui ühele pragmaatilisele valitsejale – ühele loomsele valitsejale, kelle nimi oli Constantinus, sai selgeks, et kristlust pole võimalik maha suruda, mida ta siis tegi? Öeldakse nii: „ Kui me ei saa seda tappa, siis kasutagem seda. Aktsepteerigem siis seda kui ametlikku usku, kuid seda tehes lisagem sinna mõned peened tingimused, mida keegi ei märka, mõned tingimused, mis kristluse moonutavad ja selle sisu väänavad.“

See polnud mitte keiser Constantinuse leiutis, vaid seda olid juba algatanud teised langenud olevused, kes olid kristlusega ühinenud ja kes olid hakanud ülistama Jeesust erandina, selle asemel, et teda näitena austada. Nii oli Constantinusel lihtne seda võimendada, pannes Rooma impeeriumi toetuse nende taha, kellel oli kristlusest niisugune nägemus, mis sobis kõige rohkem kokku nende poliitiliste eesmärkidega. Ja niimoodi järk-järgult näete, kuidas kirikustruktuur tõstis Kristuse Jumala staatusse, sealjuures tehes temast kapitaalselt erineva inimese, kui olid teised sellel planeedil, kes oleksid kui täiesti sobimatud teenima kui tema, omamata potentsiaali selleks, sest tema oli nii erinev teistest. Tema oli sellest substantsist kui ta isa, tema oli Jumal algusest peale.

Mu armsad, teie kõik olete Jumalad algusest peale, sest ilma temata pole midagi tehtud, mis tehtud on ja seepärast „teie olete jumalad“, nagu ütles Jeesus ise. Ja see ongi mõte, millest langenud et taha, et te aru saaksite. Nad ei taha, et te mõistaksite oma tõelist kaas-loovat potentsiaali.

Mitte, et te oleksite jumalad langenute mõistes, kes tahavad ennast ise maapealse jumala asemele panna. Te olete Jumalad selles mõttes, et te olete Jumala individualiseeringud. See ei tähenda, et keegi teist oleks ülim kellegi teise suhtes, sest kuidas saaks üks Jumala väljendus olla parem kui teine Jumala väljendus? Te olete kõik Jumala individualiseeringud, te olete kõik võrdsed oma unikaalsuses, kuid langenud teadvus on kehtestanud väärtushinnangu, mille abil on võimalik öelda, et tänu teatud maistele omadustele, on üks inimene unikaalne, üks on kõrgemal kõigist teistest – on see siis keiser, või paavst, või Kristus ise.

Elitismiteadvus peab saama ületatud

ee on elitismiteadvuse alusmüür, erakordsuse teadvus ja see on niisugune teadvus, mille ületamisega on inimkond silmitsi seisnud viimased 2000 aastat. Alates Jeesuse kehastumisest siia, on see saanud absoluutseks väljakutseks selles mõttes, et mitte keegi Maa peal pole saanud seda täielikult ignoreerida. Muidugi on paljud inimolendid seda väga suurel määral üritanud ignoreerida.

Te näete, et viimase 2000 aasta jooksul on vägagi toiminud muster, kus enamus elanikkonnast on tahtnud endale tugevaid liidreid, kes neid valitseksid ja see tähendab, et nad saaksid siis ignoreerida väljakutset tunnistada ja eksperimenteerida oma tõelist loovat potentsiaali. Vaadake neid õpetusi, mille me oleme välja toonud inimego kohta, isiklike ja eepiliste draamade kohta. Vaadake neid õpetusi ja lugege ridade vahelt ning te näete, et see, mille me oleme teile andnud, on võti just täpselt sellise teadvuse ületamiseks, kusjuures te ületate oma vastuseisu enda tunnistamisel Jumalaga kaas-loojana, tunnistades oma loovat potentsiaali.

Me oleme teile andnud võtme selle teadvuse ületamiseks ja ma julgen öelda, et pole teist õpetust Maa peal, mis teile need võtmed nii selgesti annab. Kuid probleem siin on selles, et see nõuab teatud jõupingutusi. See pole jõupingutus selles mõttes, et te peaksite nagu millegi vastu võitlema, vaid see on jõupingutus selles tähenduses, et te peate läbima protsessi, mis võib võitlusena näida, sest te peate läbima protsessi, kus te tõstate ennast kõrgemale massiteadvuse allatõmbavast jõust, mis tahab elada vaid mitteteadlikku elu, mitteteadvustatud elu. Niisiis, peate te sellest protsessist läbi minema, mida demonstreeris Jeesus, Buddha ja teised vaimsed eeskujud, te peate tõusma, kiirendama oma teadvuse, oma minatunde kõrgemale massiteadvuse tasandist nii, et te suudaksite aktsepteerida, et te pole vaid inimolend, et te olete Jumalaga kaas-looja, te olete Jumala individualisatsioon.

Seepärast on teil samuti potentsiaal olla Kuldse Ajastu osa, olla osa selle ajastu kaas-loomisel ja ilmutamisel ja sellest saab planeet Maa füüsilise reaalsuse osa. See on niisugune jõupingutus. Paljud teie hulgast on ühendanud end sellesse jõupingutusse kümneid aastaid juba, kuid te pole tõeliselt sellesse liitunud – siiani. Te olete langenud niisuguse teadvuse lõksu, mida me oleme paljastanud paljudes oma vestlustes ja diktaatides, nimelt uskumuse lõksu, et te võite järgida välist teed. Nagu on Jeesus ning ka teised ikka ja jälle öelnud – seda on öeldud ka Ülestõusnud Meistrite organisatsioonides ja õpetustes – on olemas niisuguse uskumuse teadvus, et kui vaid õppida välist õpetust, lugeda dikriisid, palveid või rosaariume, teha seda või teha teist, siis ollakse ühel heal päeval üles tõusnud.

Kuid nagu me oleme selgitanud, kõige viimati on teinud seda Seraphis Bey, pole ülestõusmine automaatne aga mehhaaniline protsess. Seda ei juhtu kunagi väliseid asju tehes. Välistel asjadel võib olla kasulik mõju energia transmuteerimisel, kuid need teie teadvust ei tõsta, sest teie teadvust võib tõsta vaid teie teadlik tahe, teadlik otsus, teadlik valik.

Teile on antud Jumala poolt vaba tahe ja mis laseb langenud olenditel Maad valitseda on just nimelt see, et nad on leidnud võimalused – targad võimalused – inimeste vaba tahte alistamiseks, leidnud võimalused inimeste oma vaba tahte ära andmiseks, panna inimesed on valikutest loobuma ja jätma valikud valitsejatele, keisritele, kuningatele, selle või teise süsteemi võimukandjatele. Teile on antud individuaalne vaba tahe. Seda saate kasutada vaid teie ise ja seda saab kasutada teadlikult. Ja olemasolev massiteadvus Maa peal nõuab teilt just kindlat jõupingutust, teha teadlik valik kõrgemal massiteadvusest.

Seda ma tõesti tunnustan, sest see oli minu jaoks samuti jõupingutus Kolumbusena minna vastu massiteadvusele ja öelda: „Ei, Maa peab olema ümmargune.“ Meie, ülestõusnud valdkonnas, mõistame seda kõik, kuid me oleme kõik tõstnud ennast selle kohale ja me teame, et ka teie saate sedasama teha. Me teame ka seda, et nii, nagu meie seda tegime – läbi teadliku jõupingutuse, tehes otsuse, et te tahate olla teadlik, et te tahate teha teadlikke otsuseid, teadlikke valikuid selle asemel, et pimedast peast järgneda massiteadvusele või juhtidele, kes väidavad, et nemad on ülimad, isegi ilmeksimatud.

Kas te tõesti ei näe, et eelmises organisatsioonis, mida nimetati Summit Lighthouse´iks, järgnesid paljud õpilased pimesi sõnumitoojale, keda nad nägid kui järjekordset eksimatut liidrit Maa peal? Kui te ei suuda seda näha, siis ei taha te olla teadlikud, vaadata oma elule ja oma elukogemusele teadlikult. See on valik, mida te kohtate Veevalaja ajastu lävel. Kas te tahate hakata tegema teadlikke valikuid, mille eest te võtate täieliku vastutuse? Või te leiate mõne guru või juhi, kellel väidetakse olema mõned ilmeksimatud omadused ja te hakkate siis teda pimesi järgima?

Vaadake sõnumitoojat, kes on tahtnud selle teadvuse ületada ja näitab teile eeskuju, kes võiks olla liidripositsioonil, kuid on eriti hoolikas selles, et mitte häirida teid teie valikute tegemisel. Vaadake seda draamat, millega anti teile valik selle vahel, kas jätkata selle juhtimisel, keda on ka peetud mõneti eksimatuks, või lasta minna sellel teadvusel, minnes enda sisse, juhinduda oma sisemisest suunast selle asemel, et juhinduda mingist välisest suunast ja siis võtta vastutus nende valikute eest, mida te olete teinud sisemisele juhtimisele tuginedes.

Nagu Suur Jumalik Juhendaja ja minu guru on hiljuti selgitanud, pole jumalik juhatus hullusärk; see pole nii, et teil on vaid üks valik järgida jumalikku juhendamist ja rohkem valikuid pole ja te peategi tegema nii, nagu teile ülevalt öeldakse. Tegelikult on nii, et jumalikul juhendamisel on vaid üks eesmärk: see on aidata teil teha paremaid valikuid ja seeläbi kasvada enese-teadlikkuses ja paremini kasutama õppida teie kaas-loovaid võimeid.

Ületage klammerdumine lõpptulemusse ja lõpetage enese üle kohtumõistmine

Langenud teadvuse üks külg on spetsiaalse lõpptulemuse külge klammerdumine. Langenud on üles ehitanud terve teadvuse sellele, et mõned teie valikud on valed vastavalt teatud standardile ja nad kasutavad seda selleks, et te hakkaksite enda üle kohut mõistma, kuni teis on nii palju valu nende niinimetatud valede otsuste tegemise pärast, et te lõpuks järeldate: „Mul on küllalt nende valede otsuste tegemisest – ma ei tee enam mitte mingisuguseid otsuseid.“ Ma järgin välist juhti, usku, ma järgin gurut või sõnumitoojat, või otsin mingit jumalikku juhtnööri kelleltki, kes oskab mulle öelda, mida ma pean tegema. Mu armsad, kui te otsite mingit mittemateriaalset entiteeti, kes ütleb teile, mida teha, siis ma võin kinnitada teile, et see mittemateriaalne entiteet ei ole Ülestõusnud Väe osa, sest meil ei ole niisugust eesmärki, et saada teid punktini, kus te ei tee valesid valikuid Maa peal. Meie eesmärk on teie üldine enese-teadlikkusealane kasvamine Maa peal ja nagu me oleme paljudel kordadel öelnud, saate te võrdselt kasvada läbi iga valiku, mille te teete, on see siis „vale“ või „õige“ mingi maise standardi järgi. Meie ainus hool on teid õppimisel abistada, et te saaksite selle läbi end ületada ja kasvada oma kaas-loovates võimetes ja teadlikkuses. See on meie hool.

Kas te tõeliselt ja tegelikult usute, mu armsad, et meie istume siin ja vaatame teie igat liigutust ja mõistame teid karmilt hukka? Kas te usute, et iga otsuse peale, mida teie teete, istub karmiline komisjon kokku ja teeb teie saavutuste tabelisse linnukese, kui te teete hea valiku ja paneb miinuse siis, kui te teete halva valiku. Siis liidavad nad kokku kõik miinused, enne kui te jõuate mingi kriitilise märkeni ning „põmm“, te lähetegi põrgusse, nagu kristlased on seda nii elavalt kujutanud nii palju sajandeid juba. Kas te tõesti usute, et niimoodi töötab kosmiline nõukogu? Kui on nii, siis ma võin teile öelda, et te olete langenud teadvuse, nende meelekontolli, nende ajupesu ja nende valekujutiste kollektiivse teadvuse peale projekteerimise lõksus.

Kui te tõesti usute, et niimoodi töötab kosmiline nõukogu ja Ülestõusnud Vägi, siis on aeg mõista, et te olete olnud langenud inglite mõju all ja on aeg ärgata ja eemale heita need ettekujutatud kujutised, mis baseeruvad duaalsusel ja selle hinnangutel. On aeg minna enda sisse, olla aus endaga ja öelda: „Ma hakkan nägema, kuidas langenud teadvus on mõjutanud minu arusaamist Jumalast ja minu arusaamist Ülestõusnud Meistritest. Nüüd ma otsustan oma vaba tahte valikul, et ma tahan tunda Jumalat ja Ülestõusnud Meistreid nii nagu nad tõeliselt on. Ma tahan tunda tõde.“

Mu armsad, paluge ja teile antakse. Paluge tahtmisega vaadata kõrgemale oma mentaalsetest kastidest, oma ettemõeldud valikutest, oma eepilistest draamadest ja me avaldame teile teie tõelise olemuse, sest me oleme just siin koos teiega kogu aeg. Vaid teie olete enda meeles loonud mulje, kujutise vahemaast, kättesaamatust kaugusest teie ja meie vahel ning see kättesaamatu kaugus on loodud just langenud teadvuses, sest kättesaamatu kaugus on langenud teadvuse ja ülestõusnud teadvuse vahel. Sügavik on langenud teadvuse ja ülestõusnud teadvuse vahel. Kuid teie olete Looja Olemuse pikendused ja teil on valik: kas tahate astuda langenud teadvusse? Või tahate astuda ülestõusnud teadvusse?

Missuguse jaama peale te tahate häälestada oma teadvuse raadio? Pöörake teadvuse numbrilauda. See võib olla kinni jäänud teatud jaamas juba mitmete kehastuste jooksul. Numbriketas on ehk väheke rooste läinud, mu armsad. Ta võib olla kinni jäänud sinna, mille peale ta oli lülitatud juba pikka aega tagasi, arvates siis, et see võib-olla ongi ainus jaam – või et see viibki taevasse, kui te vaid piisavalt kaua hoiate seda lainepikkust. Tehke see jõupingutus ja väänake numbriketas vabaks korrosioonist, et see saaks jälle liikuda. Võib-olla pöörake seda natukene aega edasi ja tagasi, et seda roostest ja mustusest puhastada. Siis pöörake seda kõrgema jaama suunas, kuni jõuate meieni, sest see pole enam nii raske, see on muutunud palju kergemaks, sest planeet on liikunud kalade meelelaadist veevalaja meelelaadi.

Täna nõuab häälestumine Ülestõusnud Meistrite reaalsusesse vähemat pingutust kui see oli eile ja kui aeg kulgeb edasi ja kollektiivne teadvus edeneb, siis nõuab see järjest vähem pingutust. Kuid ikkagi nõuab see valikut, et te tahte küsitavaks muuta oma mentaalsed kujutised, tardunud kujutised. Ilma tahtmata oma tardunud kujutisi küsitavaks muuta pole progress võimalik. Nii on see olnud alati – alati, sest vaba tahe on kasvamise sisu.

Elu, vabaduse ja õnnepüüdluse mõistmine

Elu, vabadus ja õnnepüüdlus – need on Iseseisvuse Deklaratsiooni kolm õigust. Kuid mis on elu? See on miski, mis ei seisa paigal, vaid on pidevalt ennastületav. Kus pole eneseületamist, seal on vaid surm ja seepärast ütles Jeesus: „Ma olen tulnud selleks, et kõigil oleks elu ja et seda oleks ülirohkesti.“ Elu on Kristus, Kristus on ületamine – eneseületamine, pidev, pidev, igavestivoolav eneseületamine. Ilma eneseületamiseta pole elu. Ja mis on surm – see on surmateadvus.

Mu armas, kui sa oled vaimne õpilane, siis ma ütlen sulle: ajatsüklid on pöördunud. Sa oled nüüd Veevalaja ajastus. Sul on enneolematu võimalus häälestada end Veevalaja ajastu teadvusele, Kuldse Ajastu teadvusele. On aeg lasta surnutel oma surnud matta. Las need, kes ei taha oma mentaalseid kaste küsitavaks muuta – las nemad olla. Liigu edasi. Muuda küsitavaks oma mentaalne kast, tõsta oma enese-teadlikkust, hakka tegema teadlikke otsuseid.. Mine enda sisse ja leia oma tasakaalupunkt, nagu ma olen öelnud. Ja alusta oma tegevust selles olles, nagu Gautama Buddha selgitas oma diktaadis uue aasta alguses.

Elu, vabadus ja õnnepüüdlus. Kui elu on enese-ületamine, mis on siis vabadus? Inimesed arvavad, et see on mingi jääv seisund. Kui neil on teatud valitsemise vorm, mis annab neile teatud seadused ja õigused. Kuid ma ütlen teile veelkord, miski ei seista paigal, kõik peab saama ületatud. Vabadus on samuti enese-ületamine. Vaid pidevas enese-ületamises saate te jääda vabaks. Sest, mu armsad, te võite arvata, et kunagi tegutses türann, kes ei andnud inimestele teatud õigusi. Te võite arvata, et nüüd olete te loonud valitsuse, isegi konstitutsiooni, mis annab teatud õigused elanikkonnale ja et need õigused on kirja pandud teatud seadustesse. Te arvate, et te olete selle ära teinud, kuid ma võin teile öelda, et nii see pole ja nagu te näete, pole isegi mitte USA-s tänapäeval nii, põhiseaduslike vabaduste jalgealune on õõnes. Tegelikult on need seadused, mis eile tundusid teid kaitsvat mingi türanni eest praeguseks muutunud iseennast piiravateks. Need võivad hoida ühiskonda ennast ületamast, minemast kõrgemale tasandile. Ja veelkord, enese-ületamises saab olla püsiv vabadus.

Mis meid siis õnnele juhatab ja mis on õnn? Kas saab olla õnne ilma enese-ületamiseta? Ei, see pole võimalik. Sel juhul on võimalik ehk vaid mõningane pealispindne õnnetunne ja seda püüavadki inimesed Maa peal läbi välise standardimääratluste luua, öeldes, et kui mul on see või teine, siis olen ma õnnelik! Siis üritavad nad veeta oma ülejäänud elu, omandades seda, mis neid eeldatavasti õnnelikuks teha võiks. Ja kui nad selle kätte saavad, siis kogevad nad, et nad polegi püsivas õnneseisundis, sest nüüd on nende peamine hool kaitsta ja säilitada seda, mis oletatavasti neid õnnelikuks teeb.

Kui neil seda poleks, siis nad püüaksid seda omandada ja nüüd kui neil see olemas on, püüavad nad seda säilitada ja mõlemal juhul viib see neid õnnest eemale. Mis on siis õnn? See on pidev enese-ületamine ja mis on enese-ületamine? See on mitte-klammerdumine millegi külge Maa peal, sest te teate, et te olete enamat kui miski Maa peal olla saab ja mida te ka omate Maa peal, teenib teid eneseväljendamise vahendina. Igal päeval võib teie enese-ületamine võtta erinevaid suundi ilma, et te seda ette teaksite ja nagu Jeesus seda Roomas antud diktaadis hiljuti selgitas. Kui te olete end loovutanud Elu Jõe voolule, siis ei ole te enam kinni mingis välises omamises. Te tahate voolata ja vastu võtta oma enese-ületamise uutes suundades, uutes sfäärides, millest te polnud suutelised varem undki nägema, kui olite keskendunud mingile eneseväljendamise konkreetsele vormile.

Seadke kahtluse alla oma eelarvamused seoses Veevalaja ajastuga

Midagi pole valesti, kui te olete praegu keskendunud teatud eneseväljendustundele, kuid kui te klammerdute selle külge ja arvate, et kõik peab jääma nii ka lõputus tulevikus, või vähemalt teie eluaja jooksul, siis teie eneseväljendamine piirab teie Vaimu väljendamist. Ma ütlen teile: kui teil on mingidki eelarvamused, mingidki ettemõeldud kujutised sellest, missugune peaks Veevalaja ajastu olema või missugune peaks olema teie elu või kaasabi selle ajastu loomisel, siis see päev märgib selle tsükli algust, kus teil on väga kasulik ümber vaadata need kujutised. Kui te tõesti tahate teha ümberlülituse Kalade ajastust Veevalaja ajastu teadvusele, siis ma võin kinnitada teile, et kõik teie eelkujutletud kujutised Veevalaja ajastust ja teie enda eneseväljendamisest, peavad saama küsitavaks. Paljud nende seast peavad saama lihtsalt ületatud, sest need on vananenud. Need baseerusid vanal teadvusel ja sellel, mida teie näha suutsite ja mida inimkond näha suutis vanas teadvuses olles. See teadvus on läinud, vana tsükkel on läbi ja seepärast on nüüd saabunud aeg uue visiooni jaoks ning on aeg avada oma kujutlusvõime, et näha tõde sellest, missugune Kuldne Ajastu olla võib, mitte missugune ta tundub paistvat läbi kalade meeleseisundi ja läbi kalade tsükli filtri.

Seda esindab ka Kristus, Kristuse väljakutse vaadata alati kõrgemale oma mentaalsest kastist, maha jätta oma võrgud ja järgneda Kristusele kuni te hakkate nägema seesmiselt, missugune on see eneseväljendus, mida teie tahate esile tuua Veevalaja ajastul. Mida te iganes olete teinud kuni selle punktini, oli see, mida oli teil teha vaja; teil oli vaja saada kogemus, mis teid tänasesse tõi. Ma ei palu teil endale etteheiteid teha või mõelda, et te olete eksinud, just nii käitudes, nagu te käitusite. See pole üldse etteheitmise teema. Te olete teinud seda, mida te teinud olete, sest te vajasite seda kogemust ja see oli teie teel vajalik samm. Ma palun teil mõtiskleda selle üle, et tsüklid Maa peal on tagasipöördumatult muutunud ja kui te tahate oma tõelise veevalajaliku potentsiaali lukust lahti keerata, siis peate te kõik ümber mõtlema.

Te peate mõistma, et see viis, kuidas te ennast näinud olete, kuidas te näete Veevalaja ajastut ja Ülestõusnud Meistrite õpetusi siiamaani, on peenelt mõjutatud Kalade meeleseisundi ja inimkonna teadvuse poolt ja kui te tõeliselt tahate teha selle ümberlülituse, siis peate te kõik ümber mõtlema ja peate kõik küsitavaks muutma. Muutke küsitavaks kõik, tahtke kõike küsitavaks muuta ja seda mitte selles mõttes, et hinnata midagi valeks. Ma ei palu teilt dualistlikku suhtelist väärtushinnangut anda, ma palun teil kõik küsitavaks muuta, öeldes: „Kas on veel midagi? Kas on siin midagi, millest rohkem aru saada, kas on midagi veel, mida kujutleda? Kas on olemas kõrgem kujutlusvorm, mis on minu võimuses Veevalaja ajastul? Kas on olemas mingi ühiskonna aspekti kõrgem väljendusviis, mis on võimalik Veevalaja ajastul? Kas on olemas mingi tehnoloogiavormi kõrgem väljendus, mis on rakendatav Veevalaja ajastul?“

Jõulpõhineva tehnoloogia aeg on läbi

Ma võin kinnitada teile, et Veevalaja ajastul näete te uute tehnoloogiavormide ilmumist, mis baseeruvad uuel teadvuse seisundil, mis ei põhine jõul. Enamus praegu kasutuselolevat tehnoloogiat, eriti energiatööstuses on jõulpõhinev. Võtke näiteks nafta: kuidas nafta loodi? Orgaaniline elu kuhjus, suri ja see pressiti kokku, kuni sellest sai vedel must ollus. Kuidas nafta välja pressitakse? Jõuga, maa sisse puurides. Kuidas seda puhastatakse – jälle jõu abil. Kuidas ta teie autosid toidab? Sisepõlemismootoris, kus plahvatusjõud paneb kolvid liikuma. Jõud, jõud, jõud – kõikjal jõud.

Kontrastiks vaadake, mida ütles Jeesus Kalade ajastu alguses: “Ära karda väike kari, sest isal on hea meel anda teile kuningriiki! See on vastulause jõulpõhinevale tehnoloogiale, jõulpõhinevale majandusele ja jõulpõhinevale maailmale. Muidugi on olemas potentsiaal, et ühel hetkel jõuab inimkond niisuguse kollektiivse teadvuse tasemele, kus nad isegi ei vaja tehnoloogiat, vaid suudab ilmutada oma vajadusi otse läbi meelejõu, kuid see tase on veel kättesaamatu. See on potentsiaal Veevalaja ajastu lõpuks, kui Veevalaja ajastu oma kõrgemat potentsiaali täidab, kuid kuni selleni on vaja tehnoloogiat – uut tüüpi tehnoloogiat, mis ei põhine jõul vaid kõrgemale arusaamale loodusest, materiaalsest universumist ja vaimsetest seadustest nende kohal, et inimesed saaksid töötada eluga, vaimuga, loodusega , arendada tehnoloogiat, mis tõeliselt laseb teil toota energiat ilma, et oleks vaja mingit kütust põletada.

See on reaalne võimalus mitte eriti kauges tulevikus, kuid see nõuab inimkonnalt suurt ümberlülitumist, et nad hakkaksid küsitavaks muutma langenud teadvust. Mina kui Veevalaja ajastu hierarh, ei saa vabastada tehnoloogiat, mis võimueliidi poolt sellel teadvuse tasandil viivitamatult monopoliseeritaks või summutataks. Ma ei vabasta seda tehnoloogiat enne, kui ma saan kindel olla, et see toob kasu kõigile inimestele võrdselt ja seda ei kasutata ainult kasusaamise eesmärgil, või võimueliidi poolse poliitilise kontrolli eesmärgil.

Te võite arvata, et juba on olemas teatud tehnoloogialiigid, mille võimueliit on maha vaikinud, summutanud, pidurdanud nende kasutamist – ma isegi mitte ei eita seda, kuid ma ütlen, et minu eeterlikus ritriidis on tehnoloogia, mis on palju arenenum ja millest te ei oska undki näha ja mida hoiavad mõned indiviidid, kes on häälestanud oma teadvuse Veevalaja ajastu potentsiaalile. See tehnoloogia võimaldab teil toota piiramatu koguse energiat ilma tsentraalsete tootmisvahenditeta ja isegi ei nõua tsentraalset jaotusvõrku. Seda ei tohi monopoliseerida ükski korporatsioon ega riik.

See on tõeliselt vabastav tehnoloogia, sest te mõistate, et inimkond on piiranud end jõulpõhineva tehnoloogiaga sel põhjusel, et ta on viibinud langenud teadvuse meelevallas. Langenud teadvus muidugi ei suuda kujutleda jõul mittepõhinevat tehnoloogiat, kuid kui ta seda ka suudaks, siis nad seda ei tahaks, sest jõul põhinev tehnoloogia on just nimelt see, mis laseb neil tehnoloogiat monopoliseerida, sest need, kes saavad jõu hõivata, või õiguse seda kasutada, saavad endale monopoli.

Muidugi te saate aru, et tavaline pere ei saa ehitada tuumajaama oma tagahoovi. Ja see oleks järgmine jõulpõhineva tehnoloogia keerukuse näide, see nõuaks hiiglaslikke ja keerukaid jõujaamu, et neid saab üksnes ehitada valitsus või hiigelkorporatsioon ja seepärast on see ettevõtmine juba oma loomu poolest avatud võimueliidi kontrollile. See tehnoloogia, millest mina räägin, on nii lihtne, et seda võib ehitada igaüks ja teil võib olla jõuseade, väikene, otse teie enda kodus, mis katab kogu teie energiavajaduse, ilma et oleks vaja enam kunagi maksta naftakompaniidele, elektrikompaniidele või kütusekompaniidele. See kõik eksisteerib eetertasandil, kuid enne, kui teadvus pole muutunud, ei vabastata seda.

Lülituge ümber Veevalaja ajastu teadvusele

Kuidas saab teadvust ümber lülitada? Vaid need saavad seda teha, kes näevad end Veevalaja ajastu eesminejatena, tahavad küsitavaks muutma seda, kuidas nemad kõike näevad, küsitavaks muutma seda, mis piirab nende kujutlust. Tahtke muuta küsitavaks seda, mis teie kujutlust piirab. See on just praegu suurim võimalik teenimine, mida te saate Ülestõusnud Väele ja inimkonnale pakkuda. Muutke küsitavaks see, mis piirab teie kujutlust, sealjuures muutke küsitavaks see, mis piirab praegu teie taju, sest kui te ei muuda küsitavaks oma praegust taju, siis kuidas te üldse saate vabastada oma kujutlusvõime kõrgelennulisemaks sellest, mida te tajute oma elu piiravana?

Kuidas te saate küsitavaks muuta oma taju? Las ma soovitan kaht valdkonda, millest te saaksite alustada: kirik ja riik, religioon ja poliitika. Need on kaks elumündi külge. Tegelikult need esindavad Alfat ja Omegat, maskuliinset ja feminiinset.

Poliitika võib olla väga piiratud maailm, sest see, mida poliitika kaasa toob, on kõik feminiinne elu aspekt, praktilise, elu väline väljendus teie personaalses elus, ühiskonnas, poliitikas, tehnoloogias, hariduses, perekonnas – igas praktilise elu valdkonnas; see on Omega aspekt, Jumalik Ema. Alfa aspekt, Jumaliku Isa aspekt ei ole lihtsalt vaid usk, religioon – nagu seda on traditsiooniliselt sõnastatud – vaid iga aspekt sellest, kuidas teie kujutlete oma potentsiaali. Nagu me oleme hiljuti öelnud, on maskuliinne see, mis tuleb ära teha ja feminiinne on see, kuidas seda teha tuleb. Ja see on kiriku ja riigi kõrgeim potentsiaal, kus kirik ja riik peavad esindama maskuliinset aspekti, mis annab teile visiooni sellest, mida teha ja siis riik, ehk feminiinne pool, annab praktilise visiooni, kuidas seda teha, ellu viia, kuidas te seda soovite väljendada.

Mis on siis esmane ettekujutatud idee, mida te peaksite küsitavaks muutma? See on langenud teadvuse aspekt ja see on nimelt see, et on vaid üks õige viis midagi teha. See on jällegi seotud sellega, mida ma selgitasin seoses hukkamõistmise teadvusega, mis tahab üles seada standardi selle kohta, mis on hea ja mis on halb ja hinnata kõike vastavalt sellele standardile. Võtke see teadvus, tehke jõupingutus, et näha seda kui langenud teadvuse väljendust ja siis mõistke, et ma ei räägi siin mitte teise äärmusse minekust, öeldes, et kõik sobib. Kui te jõuate Vaimu visiooni Alfa aspektile, siis te teate, mida teha , mis peab tehtud saama ja mis pole õige, sest ei toeta teie või mõne elu aspekti kasvamist. Isegi siis, kui te näete, mida tuleb teha ja seda otse kõrgemast perspektiivist, siis on ikkagi palju viise, kuidas seda teostada saab.

Nii paljudel kordadel näeme me, et meie õpilastel on korrektne visioon sellest, mida teha tuleb, kuid nad ei jõua kokkuleppele, kuidas seda teha tuleb. Ja kuidas nad siis käituvad? Nad langevad uskumuse lõksu, et on üks ja ainus viis seda õigesti teha ja et isegi meil, Ülestõusnud Meistritel on näiteks ainus õige viis organisatsiooni korraldamiseks. Mis siis juhtub? Siis toimub vältimatu fraktsioonideks jagunemine, kus üks fraktsioon ütleb. „Meie ajame asju nii, nagu meistrid tahavad. Ja teine fraktsioon väidab:“ Ei, hoopis meie teeme nii nagu meistrid tahavad.“ Siis jäävad nad kinni võitlusse, nad on jagunenud ja seepärast ei saa maja püsida ega organisatsioon ei saa saavutada oma täit potentsiaali.

Saage aru, et on palju erinevaid teid ühte sama asja teha ja need erinevad teed võivad kõik õiged olla ja kõik nad annavad oma panuse. Kuid me mõistame, et langenud teadvuses on läbiv mentaliteet, et on vaid üks õige viis midagi teha. Kas pole nii, mu armsad, nagu me hiljuti Roomas, Rooma katoliku kirikus valgustasime individuaalsuse mahasurumist struktuuri poolt. Alistutakse struktuurile, mille läbi indiviid surub maha oma loovuse, selleks et struktuurile alluda.

Mu armsad, kui te olete ülestõusnud meistrite õpilased, siis muutke küsitavaks see idee, et Veevalaja ajastul peab olema vaid üks õige usk. Muutke küsitavaks idee, et meie, ülestõusnud meistrid, tahame näha ühe religiooni esilekerkimist. Muutke küsitavaks idee, et meie, ülestõusnud meistrid, tahame näha, et kõik inimesed tunneksid ära ülestõusnud meistrid ja ühe teatud ülestõusnud meistrite õpetuse kui Veevalaja ajastu teistest kõrgemalseisva religiooni.

Mitmekesisus on Kuldse Ajastu suurim potentsiaal

Kas näete langenud teadvuse ekslikkust? Mis on langenud olevuste ja nende kontrollivajaduse põhiolemus? Nad peavad pärssima mitte ainult vaba tahet, vaid ka individuaalset loovust. Igaüks teie hulgast on Looja Olemuse individualiseeritud Olemus. Mis moodustab teie individuaalsuse? Teatud omadused, teatud kristallstruktuur, nagu Suur Jumalik Juhendaja hiljuti selgitas. Teie individuaalsus on kristallstruktuur ja kui Jumala valgus läbi selle särab, siis teie individuaalne kristallstruktuur saab esile tuua, väljendada seda, mis on unikaalne, mis ei ole konkurentsis teistega, mis ei välista, ega hävita, ega varjuta teiste väljendust, vaid nad täiendavad üksteist, moodustades ilusa eluosa.

Sellesse kontseptsiooni ei saa süüvida langenud teadvus, sest langenud teadvuse jaoks on mitmekesisus oht, kuid ülestõusnud teadvuses nähakse mitmekesisust Jumala ülima väljendamisena. Miks Looja valis oma olemuse individualiseerida? Sest Looja tahtis ennast väljendada läbi paljude individuaalsete külgede, mis on Jumala teemantmeele erinevad tahud. Looja on andnud teile vaba tahte, sest Looja soovib näha mitmekülgsust, individuaalsust, mitmekesisust.

See on Looja soov ja seepärast on Looja väljendanud end paljude kaas-loovate indiviididena. Looja lõi terve maailma, ta oleks võinud selle asustada ka robotitega ja kõik oleks olnud suurepärane, kuid Looja ei tahtnud seda teha osalt sellepärast, et Looja saab aru, et niisugune mehaaniline looming muutub kohutavalt igavaks juba natukese aja pärast. Looja otsustas ennast väljendada läbi mitmekesisuse ja meie, Ülestõusnud Väest, oleme pühendunud selle väljendamise eest hoolitsema.

Missugune on siis inimkonna põhiolemuslik väljakutse? Kui te vaatate tagasi ajalukku, siis te näete, et mitmekesisus on see, mis on edasiliikumise esile toonud. Egiptuse tsivilisatsioon võis näiliselt ehitada tugeva struktuuri, kuid ta tegi seda individuaalsust maha surudes, välja arvatud väga vähestel juhtudel. Ja Egiptuse tsivilisatsioon varises kokku ja nii läks ka Rooma ja teiste antiiksete tsivilisatsioonidega. Te olete tänapäevastes lääne tsivilisatsioonides näinud üha suuremat ja suuremat individuaalsuse ja mitmekesisuse väljendamist.

See on visioon, mida ma Veevalaja ajastu jaoks hoian. See on Püha Vaimu aeg, Püha Vaim puhub, kus ta tahab, Püha Vaimu ei taha, et teda aheldaksid niisugused monoliitsed struktuurid. Ta tahab end väljendada indiviidide kaudu, kuid läbi indiviidide, kes ei näe end lahusoleva minana, mis on ego ja duaalsuseteadvuse produkt. Seega näevad maapealsed individuaalsed väljendused oma väljendamist kui terviku tahud. Nii saab Veevalaja ajastust kogukonna, koosolemise ajastu. Tulge koosolemisse, tundes ennast ühe allika väljendustena. See ei tähenda, et tulge koosolemisse, olles ühesugused, mis on see, mida langenud inglid on püüdnud saavutada Maa peal eoonide jooksul. Seepärast tuli Kristus Maa peale, et esitada väljakutse, näidata, et sinul kui indiviidil on õigus vastu astuda võimueliidile, vastu minna massiteadvusele, vastu astuda kõigele, mis surub maha individuaalset loovust. Teil on õigus teha seda, mida tegi Jeesus, väljendada oma individuaalsust isegi siis, kui see lendab näkku kogu teie ühiskonnale. Teil on õigus minna kõige pühamasse templisse ja ümber lükata rahavahetajate lauad, kes on end esile seadnud templis, kus neil pole õigus olla.

See on individuaalse loovuse lubadus, see on potentsiaal. Kristus demonstreeris seda 2000 aasta eest – teie nimetate end vaimseteks inimesteks, või Ülestõusnud Meistrite õpilasteks, või milleks iganes te nimetate ennast, kuid teie, kes te arvate end olevat kõige teadlikumad inimeste seas praegusel ajal – te peate demonstreerima tänapäeval seda, mida Kristus 2000 aastat tagasi demonstreeris. Te ei pea demonstreerima seda, mida inimesed on see 2000 aastat teinud, nimelt alistunud struktuuri paavstile. Te peate demonstreerima individuaalset loovust ja oma tahet seda väljendada. Saage ekspertideks ühes valdkonnas, kus oma individuaalset loovust väljendada.

Kuidas te seda väljendate? Me oleme andnud teile nii palju võtmeid nende viimase paari aasta jooksul, kus me oleme rääkinud duaalsuse teadvusest ja mitte-duaalsusest, et ma ei näe põhjust anda teile veel midagi, kuid ma teen ühe ettepaneku. Kui te vaatate tagasi sadu aastaid tagasi, siis te näete, et inimesed elasid siis väga lihtsat elu. Enamus elanikkonnast olid omaks võtnud teatud seisundi, seisukoha elus. Nad olid talumehed, või kes iganes nad ka olid ja see oli nende seisund. Nad olid valmis kuuletuma võimueliidile, kes nende ühiskonda valitses, nad olid nõus minema sõtta ja ohverdama oma elu, kui kuningas neil seda teha käskis. Nad olid nõus elama kinnistatud maal, mille ülem isand neile oli määranud. Nii nad elu nägidki.

Miks nad sellele allusid? Sest nad ei tahtnud olla ärkvel ja teha teadlikke otsuseid. Ja seepärast tahtsid nad, et mõni valitseja teeks seda nende eest. Mis on juhtunud ühiskonnas alates sellest ajast? Vaadake oma ühiskonda praegu; mis seda iseloomustab? Üks iseloomustav sõna on informatsioon. Kunagi kirjapandud ajaloo jooksul pole olnud rohkem informatsiooni saadaval kui praegusel ajal. Miks keskaegsed inimesed ei mässanud oma ülemvalitseja vastu? Neil polnud informatsiooni ja miks neil seda polnud? Sest nad ei tahtnud seda, nad ei tahtnud võtta vastutust ja ennast harida ja avada oma meelt. Nad tahtsid jääda sinna olukorda, kus neil oli mugav ja seda ka siis, kui neil enam päris mugav polnudki.

Neil oli siiski mugav tunda, et pole olemas midagi enamat, mida oma eluga teha. Seepärast olid nad rahul, kui virisesid ja kaeblesid asjade üle, selle asemel, et võtta midagi nendega ette. See on asi, mis peab tänapäeval muutuma.

Kui te tahate olla Veevalaja ajastu muutuste osa, lõpetage virisemine ühiskonnas valitsevate tingimuste üle ja alustage lahenduse osaks olemist, selle asemel, et olla probleemi osa. Lõpetage kaeblemine, arvates, et teie ei saa midagi teha ja et teised inimesed peavad midagi ära tegema. Hakake nägema ennast muutuste osana, sellena, kes saab midagi teha.

Mida te saate teha? Alustage enese harimist, tehke jõupingutus. Siin on jälle kaks aspekti, jälle Alfa ja Omega. Alfa on muidugi oma teadvuse tõstmine, oma psühholoogiliste piirangute ületamine, oma kujutluste vabastamine. Siis koolitage end mõne ühiskondliku elu aspekti osas, mis on lähedane teie südamele. Saage asjatundjaks. Õppige selgeks see, mis on kättesaadav. Ma ei ütle, et te peate saama formaalse hariduse, vaid uurige seda informatsiooni, mis on saadaval nii rikkalikult. Filtreerige see läbi, sorteerige see läbi, saage asjatundjaks, nii, et te teate, millest te räägite ja siis rääkige sellest. Hakake rääkima, hakake välja ütlema. Pole kunagi paremat võimalust, läbi interneti, läbi foorumite ja läbi paljude muude võimaluste, mis on tänapäeval saadaval. Hakake rääkima, kuid olge teadlik sellest, mida te räägite.

Mõistke, et demokraatia on kõige pretensioonikam valitsemise vorm

Selleks peate te ületama langenud teadvuse arvamuse koha pealt, et vaid võimueliidil on midagi väärtuslikku öelda. Mis on teie ühiskonnas juhtunud? Vaadake tagasi mõned sajandid ja te näete, et 99% elanikkonnast on olnud väikese inimgrupi juhtimise all. Mõnikord juhib tervet rahvast üks mees, kelle ümber on koondunud mõni tosin inimest..

Teil valitseb tänapäeval demokraatia. Kaldutakse arvama, et valitsus juhib, valitsus teeb otsuseid ja inimesed Ameerikas või teistes demokraatiamaades virisevad ja kaeblevad pidevalt valitsuse üle. Kuid peale kõige muu on see siiski nende valitsus.

Kas te suudate, mu armsad, näidata mulle lepingut, mis ütleb, et kui teil on demokraatlik valitsus, siis seisneb see selles, te lähete väikesesse putkasse iga nelja aasta järel ja tõmbate risti mõnesse etteantud lahtrisse ja sellega teie vastutus ühena demokraatliku rahva liikmeksolekust piirdub. Kas teil on niisugune leping? Ma ei tea, et kellelgi midagi niisugust oleks. Kuid miks siis 99% inimestest demokraatiamaades käitub nii nagu neil see leping oleks?

Demokraatia on äärmiselt pretensioonikas valitsemisvorm, sest see pole niisugune valitsemisvorm, kus inimesed võiksid magama jääda. Kui nad seda teevad, siis pole nende demokraatia mitte demokraatia, vaid siis hakkab võimueliit nende üle väga kiiresti valitsema. Demokraatia tähendab, et inimestel on palju parem võimalus tagasi kutsuda oma valitsus, kui seda oleks võimalik teha totalitaarse valitsusvormi puhul, kus see tihti nõuaks verevalamist.

Tänapäeval hakkavad paljud inimesed teadvustama fakti, et demokraatias on midagi valesti, et on varjatud jõud, mis valitsevad nende demokraatiat ja valitsemine pole avatud või inimesed ise ei valitse. See on nii. Ma aplodeerin nendele, kes on olnud esireas, kuid millal lähevad nad esireast veel edasi? Esireas olles mõistate te, et midagi on valesti, kuid te ikka veel arvate, et teie ei saa siin midagi ära teha. Te saate vaid viriseda ja loota, et ühel heal päeval keegi teine teeb midagi ära.

Ma palun teil teha siin loogiline järeldus. Te olete demokraatliku maa elanik ja te jõuate järeldusele, et teie valitsuses pole kõik nii, nagu see olema peaks. Siia on peidetud vandenõu, on väike eliit, kes toimetab kulisside taga asju, mis pole ausad ja siirad ja pole vastavuses rahva huvidega. Te olete sellest teadlikuks saanud – ma ei vaidle, et see on juhtunud. Nüüd saate te sellest teadlikuks ja kuidas te nüüd loodate, et olukord muutuks?

Kas te arvate, kas te kujutlete, et ühel heal päeval tuleb inimene – kangelane valgel hobusel kappab kohale, ratsutab ühte vanasse Lääne-Ameerika linna, haarab oma tulirelva ja laseb pahad poisid maha ja siis elavad kõik õnnelikult edasi? Kas seda te kujutlete? Kas te arvate, et Barack Obama oligi see mees valgel hobusel? Või, et keegi saaks olla see mees valgel hobusel?

Kas te mõistate, et te ei saa ületada elitismiprobleemi, kui te kujutlete, et tuleb mingi järjekordne eliit ja tõukab troonilt halva eliidi; missugune on „hea“ eliit ja missugune on „halb“, tegemist on ikkagi eliidiga. Te ei saa üle elitismiprobleemist isegi siis, kui „hea“ eliit teie ühiskonda valitseks. Te ületate elitismi vaid siis, kui kriitiline mass inimesi selles ühiskonnas ärkab ja otsustab võtta vastutuse oma rahva eest, oma valitsuse eest, oma elu eest, oma saatuse eest.

Kristus tõestas individuaalsuse triumfi struktuuri üle

See on muutus, mis on toiminud viimased 2000 aastat ja veelgi enam, kuid see aktiveeriti eriti Kristuse tulekuga. Kuid mida siis tegi Kristus? Ta tõestas individuaalsuse ülimat potentsiaali, individuaalsuse triumfi struktuuri üle, mille on loonud langenud teadvus, Jumala individuaalsuse triumfi surmateadvuse üle, mis individuaalsust ja individuaalset loovust eitab. See on muutus, mis on toimunud viimase 2000 aasta vältel.

Kui Veevalaja ajastust saab Kuldne Ajastu, siis peab see muutus saama suuresti kiirendatud ja see saab kiirendatud siis, kui kõik inimesed, kes on hakanud ärkama, mõistavad, et midagi on valesti nende demokraatiaga, et peaks tegema midagi enamat kui selle üle kaevelda, et tõusta kõrgemale sellest, et igatseda teist eliiti, kes asuks selle eliidi asemele ja on vaja mõista, et see kohalekappav mees või naine valgel hobusel, kes peab asja muutuma panema, olete TEIE ise. Teie olete see isik, kes peab asjad muutuma panema, harides ennast, öeldes välja oma mõtted, võttes vastutuse. Nagu ma olen vihjanud varem, et langenud teadvus võib isegi kontseptsiooni vandenõust ja vandenõuteooriatest kasutada selleks, et panna teid tundma, et tavainimese jaoks on üsna ületamatu võidelda niisuguse ülemaailmse vandenõu vastu, et te ei suuda teha midagi. Kas te näete, et läbi aegade on langenud teadvus käinud välja mõned ideed, mis sõltuvad sellest ajast ja olust, kallutades arvamust selles suunas, et teie ühiskonnas töötavad mõned ületamatud jõud, mida teil kui indiviidil pole võimalik muuta, et teie ei saa nende vastu. Kuid kas ei demonstreerinud Kristus, et indiviid saab selle vastu? Isegi siis, kui võimueliit ta tapab, toob Kristus välja nende üle kohtu mõistmise ja seega saab ühiskond edasi edeneda.

Kuid tänapäeva demokraatias pole vajalik, et teie peate üksikindiviidina neile vastu astuma ja teid tapetakse – see pole vajalik, kui paljud astuvad välja üheskoos. Te mõistate muidugi, et nad võivad ühe või mõned tappa, kuid nad ei saa tappa kümneid ja tuhandeid inimesi, kes kõik millegi eest koos välja astuvad ja selle välja ütlevad. Siis annavad nad võimu käest, sest nad teavad, et see on ainukene viis neil endil ellu jääda.

Vaadake Rooma imperaatoreid, kõige rohkem suurushullustuses olevaid liidreid ajaloos. Nemad arvasid, et nemad on Jumalad maa peal, kuid miks Rooma keiser ehitas Kolosseumi? Seda tehti inimeste jaoks, nende tähelepanu kõrvalejuhtimiseks. Mida see näitab, mu armsad? See näitab, et isegi mitte Rooma keiser, kes arvas, et tema ongi Jumal maa peal, ikkagi kartis inimesi, sest kui piisav hulk rahvast oleks ärganud, siis teadis ta, et ta oleks oma võimu kaotanud. See oli kaks tuhat aastat tagasi nii; võrdselt nii on see ka tänapäeval. Mis iganes salajast vandenõu te ette kujutate, mis selle maailma kulisside taga toimub, võin ma teile öelda: neil pole võimu vastu seista inimestele, kui neist piisav hulk ärkab ja otsustab võtta vastutus ja nõuab, et nende juhid peavad vastutama selle eest, mida nad teevad.

Kui te saaksite näha minu perspektiivist, siis näeksite te, et kaameli selg, et draakoni selg on juba murdunud. Igasuguse selle planeedi võimueliidi grupi kontroll on juba murdunud. Inimesed pole sellest aru saanud, kuid see muudab natuke teadvust enne, kui inimesed suudavad ärgata ning ükskord ometi murda läbi mistahes võimueliidi haardest, olenemata kui võimsaks te seda eliiti kujutanud olete. Elav näide selle kohta on katoliku kirik. Vaadake, kuidas inimesed pärast vaikimise kümnendit on lõpuks hakanud välja ütlema, kuidas katoliku vaimulikud on neid kuritarvitanud. Üks end kõige rohkem kindlustanud institutsioon, mida siin maa peal nähtud on, ei saa enam vastutuse eest kõrvale hoida.

Kas te näete, mis siin lava taga toimub? Kas te näete, millest me räägime, kuidas struktuur vajab individuaalsuse mahasurumist? Kuid struktuur ka pakub midagi neile, kes on nõus allutama osa oma individuaalsusest struktuurile. Ta pakub neile, et nad saavad end peita struktuuri taha, nagu te näete katoliku preestreid end selle struktuuri taha peitmas, ise lapsi kuritarvitades. Kui need preestrid oleksid kuritarvitanud lapsi ilmaliku elu tegelastena, siis oleks nad kinni püütud ja juba kümneid aastaid tagasi vangi pandud. Kuid nad said peituda struktuuri varju kümneteks aastateks. Kuid fakt, et nad enam end sinna peita ei saa ja see üle maailma levinud skandaal näitab, et see nihe on toimunud.

Kui te suudate näha, mida ma ütlen sisemistel tasanditel, siis näete te, et isegi kõige hullem vandenõu, mida te suudate ette kujutada, ei suuda ellu jääda Veevalaja ajastu teadvuses. Püha Vaim puhub seal, kus ta tahab, Kristuse mõõk, nagu ütles Gautama Buddha uue aasta diktaadis, lõikab läbi loorid, mis paljastavad need võimueliidi peidetud struktuurid üksteise järel. Ja need ei suuda end säilitada, kui nad enam peidus olla ei saa.

Võimueliit saab kosuda vaid pimeduses, nad ei saa ellu jääda, kui Kristuse valgus neile peale paistab. Ja Kristuse valgus on paistnud nende peale nende poolt, kes tahavad oma teadvust tõsta ja teha valguse väljakutsumist läbi rosaariumide ja invokatsioonide.

Pessimistid Kuldset Ajastut ilmumisse ei too

On uus päev. Kui te ei tunneta mu rõõmu ja optimismi, siis soovitan ma teile, et te peaksite tõsiselt järele mõtlema, sest pessimistid või fatalistid ei too Saint Germaini Kuldset Ajastut ilmumisse. Optimistid on need, kes tahavad küsitavaks muuta oma mentaalseid kaste, igat ideed, mis piirab nende jumalikku loovust, mis saab väljendatud Jumala individualisatsiooniksolemise kaudu. See on viimane mõttetera.

Kuldne Ajastu luuakse läbi nende, kes tahavad tunnistada, et Jumalaga koos on kõik võimalik – kui Jumala loovus väljendub Jumala individuaalsuse kandjate kaudu. Sellega, mu armsad, ütlen ma teile head aega, kuid ma ootan igatsusega, et saan rääkida teiega veel mitmeid kordi tulevaste aastate jooksul. Mul on palju veel avaldada Veevalaja Kuldse Ajastu kohta. Ma olen ärevil ja täis indu, ma olen täidetud rõõmust tänu väljavaatele avaldada oma visioon neile, kel on silmad, et näha.

Avage oma silmad ja te näete Saint Germaini visiooni Veevalaja Kuldse Ajastu kohta. Oo, missugune see visioon on, oo, missugune visioon see on. Mitte ainult minu poolt kujundatud, vaid kogu Ülestõusnud Väe vaimu poolt, kes töötab planeediga Maa. See algab Keskpäikeselt, filtreerudes läbi kosmiliste olevuste, läbi peainglite ja Elohiimide, läbi Ülestõusnud Meistrite, kes hoiavad erinevaid ametikohti, läbi Maailma Issanda, Gautama Buddha, läbi kosmilise Kristuse, Maitreya, läbi individualiseeritud Kristuse, Jeesuse, läbi kalli olevuse, Ema Maria. Ja siis läbi selle ametiposti, mida mina hoian Veevalaja Ajastu hierarhina.

Meie kõik oleme üks. Taevas pole jagunemist, ülestõusnud valdkonnas pole jagunemist. Siin pole erinevaid päritolusid, mu armsad, kes üksteisega võistleksid. Meie oleme üks, me oleme üks Jumala kuningriigi Maa peale füüsilisse ilmnemise toomise visioonis. Ja siis liigume edasi arvukatele teistele planeetidele, mis on valmis ärkama tõele, et on olemas ENAMAT.

Olge pitseriga kinnitatud ENAMAKSOLEMISE Leeki, sellesse, mis ei seisa kunagi paigal, sest ta on alati ENAMAT.