browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Sõnum Miikaelilt: veebruar, 2010

jaanuar 22, 2011

Sõnum peaingel Miikaelilt

While on the Way to Ascension

Transmitted through Ronna Herman

Olles muutuste teel

Armsad meistrid, mis on see, mis paneb teid praegusel ajal enim muretsema? Mis on see, mida te ei mõista, või ei leia vastust, mis seletaks stressirohket olekut, mis pidevalt teid vaevab?

Neile teie hulgast, kes on olnud juba mõnda aega ülestõusu teel, tundub justkui oleksite ummikteel ja ükskõik, mida ette võtate, või ei võta, ei suuda te mööda saada püsivatest takistustest, mis loovad nii palju lootusetust. Nii mitmelgi korral oleme rõhutanud, et olete keset intensiivset, väga olulist muundumise protsessi.

Paljud teist on liikunud ringi, kus tugevaimad põhiküsimused tõusevad pinnale, et suudaksite kord ja igaveseks neutraliseerida need ebakõlalised energia/mõttemallid, mis põhjustavad selliseid keeriseid, ning nad saaksid muunduda oma algsesse vormi: puhta Valguse Olekusse.

Ülestõusu teel on palju tasandeid ja algusi, mida võib nimetada intensiivseteks õppe, kasvu ja laieneva teadvuse perioodideks, millele järgnevad kohanemise ajad, kuigi tundub, et olete liikunud seisaku nulltsooni või kaosesse tagasi.

Meie Isa/Ema Jumala pulss ja südamelöögid loovad varieeruvaid erisuguse nurga all keeriseid ja iga elusolend on häälestunud nii ühele, kui teisele rütmilisele keerisele.

Kui liigute iga kõrgema ala-dimensiooni sõnastuse keskkonda, märkate et kogemuse ja väljenduse keerised on kiirenenud märgatavalt.

Praegusel hetkel koguneb Maale aina enam ja enam vaimseid gruppe. Seepärast on tähtis, et mõistaksite, et Vaimude grupid koosnevad inimestest, kes on Valgustatuse eri tasanditel ja iga isik omab erinevaid võimeid, et täiendada tervikut.

Iga grupp saab kokku erilistel põhjustel. Mõned on olnud ja taasühinevad oma Vaimu pere lähedaste liikmetega, et jagada ja saada toetust. Paljud on saanud kokku vajalikuks grupitööks.

Olles teel läbi Universumi, olete vastanud kristallselgele kutsele ühineda väga mitmekesise Vaimude grupiga, et võtta enda kanda tähtis missioon kusagil uues ajas ja kohas. Mõned teist täidavad rohkem kui ühte tähtsat ülesannet sel erilisel ajal Maal. Teistele on see eluaeg justkui kingitus, seeläbi näiliselt toetatakse algajaid ja neid juhendatakse edasijõudnumate liikmete poolt ja nad saavad ka osa grupiküpsusest ja Armastusest/Valgusest.

Olge kindlad, need kallid Vaimud on minevikus teinud läbi sama teenistuse ja Vaimu tasandil on täitnud Teel edasiastumise nõudmised.

Võimalik, et nad vajavad ainult väikest nõksu, harjutust ja juhendust, et neile meenuks, kes nad tegelikult on.

Mõned arenevad nii kiiresti, et omandavad Armastuse/Valguse Jumaliku Vabastuse, et saaksid astuda kiiresti oma tõelisse rolli, kui Isemeistrid, õpetajad ja teenäitajad.

Mõned grupid liiguvad levitades targu Armastuse/Valguse tarkust oma pere, sõprade, naabrite ja oma keskkonna hulgas. Nad levitavad ja jagavad oma armastavat energiat liikudes elus rahulikult ja olles teistele eeskujuks. Samal ajal, kui teised grupid saavad juhtideks ja andekateks õpetajateks, ning on määratud saama mõjukamateks laiemalt, võimalik, et ka ülemaailmselt. Mida mitmekülgsem grupp on, seda suurem mõju neil ümbritsevale saab olema, et väljendada laialdasi kogemusi ja tarkust edastamaks teistele.

Lubage meil võtta teid reisile, et näidata teile mälupilti, mida ülestõusev inimkond praegu kogeb.

Kujutlege, et vaatate teistsugust reaalsust meie vaatenurgast, kuna me jälgime ülestõusu protsessi, mis toimub teisel planeedil. Meil, kõrgemast teadvusest on võime tunda inimeste loomust, samamoodi ka võnkelisi vorme, mida nende mõtted ja tegevused edastavad. Värvid on erksamad ja iga isiku auraline väli on nähtav kõigi poolt, ning see on justkui loomulik. Me keskendume Vaimude grupile, kes liiguvad ülestõusuteel koos.

Esimene pilt, mida vaatame, on väikesest eraldatud külast orus, mis on mägedega ümbritsetud. Külaelanikud on lihtsad inimesed ja neil pole erilist kontakti ülejäänud maailmaga.

Hajutatuna orus on palju väikeseid taresid ja enamik asukaid peavad võitlema, et eluga toime tulla. Maa on väheviljakas ja ilm on karm, ettearvamatu. Inimesed on üksteise suhtes kahtlustavad ja suhtlus, ning koostöö soov ühiste eesmärkide jaoks on nõrk.

Kuid siiski, seal on kolm perekonda, kes on ehitanud oma talud lähestikku, veidi mäenõlvapidi ülesse, mitte kaugel külast. Neil on ühine allikas veevõtukohaks ja samuti on neil ühine puuviljaaed. Nad tihti kogunevad arutlema probleemide üle ja tänavad külluse eest, mis on neile osaks saanud. Nad on hakanud märkama, et kõik nende mäeküljel tundub olema helgem ja rohkem harmoonias olevana.

Oru kohal on alati olnud kerge uduvine ja mõnikord, kui mõni mäeküljel olevast perest on läinud alla külla, on neile jäänud mulje, et inimesed on veel vaesemad ja õnnetumad, kui kunagi varem. Nad olid pahurad ja tõrksad väljasttulnute suhtes ja neid samuti ümbritses kurbuse ja meeleheite aura.

Mõne aja jooksul kõrgema Vaimsusega grupp loobus külas käimisest. Nad leidsid, et suudavad ise toota kõike, mis on vajalik lihtsaks ja mugavaks eluks. Tasapisi elanike arv kasvas ja sellest hakkas kujunema uus küla. Laienemine tõi uued katsumused ja ülesanded.

Aja möödudes osa edasijõudnud Vaimuga grupist muutus rahutuks ja rahulolematuks. Nad teadsid, et peab olema veel midagi, kui ainult elamine ja suremine eraldatud väikeses külas. Nii nad otsustasid ronida mäele, et näha, kuidas paistab elu sealt.

See rännak oli raske paljude käänakute ja katsumustega. Sellele vaatamata grupp märkas, kui nad on kannatlikud ja töötavad käsikäes probleemide lahendamisel, ning jagavad oma varusid, muutub teekond kergemaks.

Aeglaselt, kuid kindalt liikusid nad edasi, kuni jõudsid mäetippu, kus avastasid, et seal asub küla, sarnane sellele, kust nad just tulid, kuid veidi parem. Selle küla elanikel olid oskused, millest grupil polnud aimugi ja nad olid loonud palju vajalikke vahendeid, et teha oma elu lihtsamaks ja mugavamaks.

Meie Vaimugrupi rändurid kohanesid külaga aeglaselt, kuid veel enne, kui polnud hilja, omandasid palju teadmisi ja erioskusi, mida nendega jagati.

Elu polnud ideaalne, kuid see oli siiski palju parem, kui nende enda külas ja nii osa grupist otsustas jääda, vaatamata sellele, et seal olid mõned negatiivsed aspektid, millega neil tuli rinda pista.

Ülejäänud Vaimu grupp otsustas jätkata teekonda mäest alla. Oru põhi oli küll veidi kõrgemal, kui nende endi külas ja elujärg oli veidi parem, kuid ka seal oli väikeseid konflikte, ning arusaamatusi külaelanike vahel. Seal tundus olevat palju ihnust ja kadedust, see oli justkui kastisüsteem, kus need, kes olid andekamad, või näolapilt ilusamad, või erioskustega, käitusid ülejäänute suhtes üleolevalt. Samuti oli külaelanike lemmikteema rääkida kuulujutte naabritest ja naeruvääristada nende uskumusi ja käitumist, eriti veel, kui need olid erinevad nende endi omast.

Mõne aja möödudes, osa grupist võttis üle negatiivsed harjumused ja muutus külas oleva õhkkonnaga sarnaseks, samas kui osa grupist jäi vaatlejateks ja jõudes peagi järeldusele, et see pole koht, kuhu nad sooviksid jääda.

Nad lahkusid külast tagasivaatamata, suunates oma pilgud järgmisele mäetipule ja kingitustele, mida see võis neile pakkuda. Nõnda muutus see lõputuks elukogemise ringiks, omandamaks teataval sageduse tasemel kogemusi ja tarkusi, saamaks uue kõrgema teadvuse avaldumise ülestõusu kandidaadiks.

Nagu Sina, kui oma rajal edasi püüdleja, kes oled õnnistatud ande ja mõistmisega igast ülestõusu tasemest, oled alati muutumises. Seepärast ei ole vajadust astuda edasi uuele reaalsuste väljale seni, kuni pole puhastanud ja harmoniseerinud igat sobimatut võnkenäidist endas.

Seepärast vahel, kui oled jõudnud uuele Olemise tasandile, mis mõneks ajaks tundub häirivana ja väljakutsena, leida seal elus uusi lahendusi.

Alles siis, kui teie Energeetiline Allkiri kujuneb ühilduvaks iga uue dimensioonilise tasemega, olete valmis järgmise mäe väljakutseks.

Teadke, kui olete kuulnud ja vastanud oma kristallselgele Vaimu kutsele, miski ei saa teid takistada otsimast rada, mis viib Valgustatusele. Jumalik rahulolematus nügib teid seni, kuni teete seda.

Armsad, neile teie hulgast, kes on roninud suurtel elumägedel alalõpmata ja vältinud ristumist mitmesuguste varjuorgudega, nüüd tõusevad teadvusesse esile testid ja katsumused teie sügavaimaist Olemise sügavustest. Enne, kui taaskehastusite, otsustasite need katsumused lahendada selle elu jooksul, teades et taastada Jumaliku Isemeistri oskused, peate endas jõudma tasakaalu ja harmoonia teatava tasemeni. Pidage meeles, teid ei karistata ja te ei tee midagi valesti, kui püüate mitte teha, ning olles oma parimail viisil. Kui olete kord äratanud Jumala Sädeme oma Pühas Südames, siis mitte kunagi enam ei satu te olukorda, mis oleks ületamatu. Kogete alati ülesandeid, väljakutseid ja vajadust aidata ärgata oma suurepärasel potentsiaalil ja liigute madalama sageduse illusioonidest edasi.

Püüelge alati kõrgeimat ja parimat lahendust.

Mõistame, et üheks raskemaks ülesandeks on saavutada kontroll oma tunnete ja emotsioonide üle.

On tähtis, et igapäevaselt puhastaksite end ümbritseva atmosfääri ebakõlalistest vibratsioonilistest näidistest, et oleksite võimelised keskenduma oma Püha Südame ja Päikeselise Jõu Keskmesse.

Iga päev kirjutate te oma eluraamatusse uue peatüki. Kas see saab olema positiivne, või negatiivne peatükk?

Pidage meeles, on möödapääsmatu ja tähtis, et kiirgaksite muunduste Lillat Leeki läbi kogu oma selle eluaja toimunu, kustutades seeläbi põhjuse alge, mälu kõigist olnud mineviku energiatest.

Lilla Leek on muunduste kingitus ja aitab teid minna üle Karmarattalt Õndsuse seisundisse.

Kasutage hoolega oma Lillat Leeki negatiivsete tegevuste kustutamiseks, või siis peate vaatama neile otsa, ning läbi põhjuse ja tagajärje ajama joonde oma olukordade ebakõlad.

Õppige armastama end ebakõladest vabaks. Jõud, või vastupunnimine ainult tugevdab iga negatiivset mõttevormi.

Lubage Vaimul ja Kõrgemal Minal nügimisi ja ärge alluge üldisele arvamusele. Peate veenduma ja õppima kuulama oma Jumalikku meelt.

Te keha on kui kõlakast. See on helihark teatud kindlale lainele, mis loob Energeetilise Allkirja.

Kui teie elu on täis kaost ja valulikke sündmusi, siis tõstes oma teadvust, tõstate ja harmoniseerite oma Energeetilise Allkirja lainesagedusi ja elus ettetulev muutub tasakaalukamaks, rahuldavamaks ja nauditavamaks.

Armsad, olete kriitilistes aegades, mida on ammu etteennustatud. Vaatamata sellele abi on olemas palju rohkem, kui kunagi varem.

Taevad on avanenud ja hinnaline Elueliksiir valgub esile kogu Loomise ulatuses.

See võib tunduda justkui võimatu, kuid meie ütleme teile, te ei pea seda eluteed üksi läbi astuma.

Hoidke pilk mäetipul, olles keskendunud Jumala hetke jõule ja te ei eksi teelt kõrvale.

Teil on potentsiaali saamaks füüsiliselt säravaks, emotsionaalselt täidetuks, hingeliselt avatuks, rahaliselt küllastunumaks ja Vaimselt valgustunumaks.

See on teie Sünniõigus kogeda oma elurada kogu täiuslikkuses.

Teid on loodud nautima ja hoomama igat päeva kirega, et kogeda kehalist olekut täie teadvustumise ja teadlikkusega.

Te ajutine maine kohalolek ei ole määratud olema täidetud valu, kannatuste ja puudusega.

Teie valik on kogeda elu Maal kas nagu olles Taevas või põrguliku unenäona.

Lubage meil näidata laia teed ja Valgustada teile seda.

Olete sügavalt armastatud.

OLEN PEAINGEL MIIKAEL.