browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Vahel vaatame taevasse

juuni 12, 2018

Pilt on tehtud telefoniga ja sõitva bussi aknast. Tegelesin tol hetkel jõuliselt enda energia tagasitõmbamisega.

Võib-olla taevas ei olegi lihtsalt taevas, vaid on peegliks sellele, kes sinna vaatab…?